Mikroida
E-İrsaliye - Mikroida Network ve Bilişim Sistemleri

E-İRSALİYE

E-İrsaliye belgesi, yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt ortamdaki “Sevk İrsaliyesi” belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

Mal hareketlerinin elektronik ortamda düzenli bir şekilde izlenebilmesi amacıyla, hali hazırda kâğıt ortamda düzenlenmekte olan “Sevk İrsaliyesi” belgesinin, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, alıcısına elektronik ortamda iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin bir elektronik belgedir.

E-İrsaliye 2 şekilde uygulanacaktır. E-İrsaliye mükellefine sistemden direkt gönderme ve E-İrsaliye mükellefi olmayana ortak VKN den gönderme.

Teknik alt yapısı ve işleyişi E-Faturaya benzer, kapalı sistemdir, yani göndericisi ve alıcısı GİB ya da özel entegratör sistemlerine bağlantıyla gönderir alır.

Geçmiş dönemlerde hazırlanan irsaliyelere ulaşım ya da denetim ve kontrol anlarında, elektronik ortamda yer alan E-İrsaliyelere ulaşım süresi saniyelerle ölçülür.

E-İrsaliye üzerinde barkod bulunur ve yol polisleri el terminalleri marifetiyle şoförün cep telefonundaki dijital ya da kağıt barkodu okutarak irsaliyenin detaylarına ulaşırlar.

E-İrsaliye kamyonların plaka bilgileri ile eşleşik ve ağırlık ölçme istasyonları ile entegre olacağından kamyonlar durdurulmadan da nakliye yapılabileceklerdir.

EDM Bilişim olarak GİB tarafında yayınlanan E-İrsaliye uygulaması için en küçük mükelleften en büyük mükellefe kadar kolaylıkla anlaşılır özet bir tablo oluşturduk. E- İrsaliye özellikle Türkiye gıda sektöründe çok yoğun olarak kullanılacaktır. Kurumumuz EDM bu sektörün %90 üzeri firmasına E- Dönüşüm hizmetlerini sunmaktadır. Bu tabloda alınan örnek özellikle Gıda Sektörü olmuştur.

 

 

Satış Şekli Satıcı Müşteri İrsaliye Fatura
Soğuk Satış e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye e-Dönüşüm mükellefi değil e-İrsaliye Müşteri adına oluşturulacak, GİB 3900892152 ortak VKN sine gidecek. e-Arşiv Fatura
Soğuk Satış e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye e-Fatura, e-Arşiv Fatura e-İrsaliye Müşteri adına oluşturulacak, GİB 3900892152 ortak VKN sine gidecek. e-Fatura
Soğuk Satış e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye e-İrsaliye Müşteri adına oluşturulacak ve GİB’e Müşteri adına gidecek. e-Fatura
Sıcak Satış e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye e-Dönüşüm mükellefi değil Depodan çıkış anında toplu e-İrsaliye (5555555555 adına muhtelif müşteriler olarak) oluşturulacak. e-Arşiv Fatura + çıktı
Sıcak Satış e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye e-Fatura, e-Arşiv Fatura Depodan çıkış anında toplu e-İrsaliye (5555555555 adına muhtelif müşteriler olarak) oluşturulacak.
Sonra teslimat esnasında e-İrsaliye müşteri adına oluşturulacak, GİB 3900892152 ortak VKN sine gidecek.
e-Fatura veya e-Arşiv Fatura + çıktı
Sıcak Satış e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye Depodan çıkış anında toplu e-İrsaliye (5555555555 adına muhtelif müşteriler olarak) oluşturulacak.
Sonra teslimat esnasında e-İrsaliye müşteri adına oluşturulacak, GİB 3900892152 ortak VKN sine gidecek.
e-Fatura veya e-Fatura + çıktı

 

KİMLER E-İRSALİYE UYGULAMASINA GEÇİŞ YAPABİLİR?

İrsaliye uygulaması sadece mal satışı yapılan şirketler tarafından düzenlenen bir belge değildir. Bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşıdığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderdiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir.

Yani E-İrsaliye uygulamasına dahil olan mükellefler, birden çok depo, mağaza veya iş yerine sahipse ve bu lokasyonlar arası mal trafiği fazla ise muhatap olarak kendine E-İrsaliye düzenleyebilecek ve matbu irsaliye trafiğinden kurtulabilecektir.

Şirketlerinde sağlayacağı otomasyon, kolaylıklar ve süre tasarrufu, maliyet, operasyonel iş yükü nedeniyle çok sayıda firmanın E-İrsaliye uygulamasına gönüllü geçiş yapması bekleniyor.

E-İRSALİYE ZORUNLU MU?

 • – Hal kayıt sistemine kayıtlı taze sebze ve meyve tüccarları ve komisyoncuları (1.1.2020)
 • – 25 Milyon TL ve üzeri yıllık cirosu olan mükellefler. (1.7.2020)
 • – Tütün, alkol, kolalı gazozların üretici, dağıtıcıları ve bayileri (1.7.2020)
 • – EPDK lisanslı üretici ve dağıtıcı kurumlar (Elektrik üreticisi, akaryakıt dağıtıcısı vb) (1.7.2020)
 • – Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar. (1.7.2020)
 • – E-Fatura mükellefi olup şekerin imalini gerçekleştiren mükellefler (Beyaz şeker, yarı beyaz şeker vb). (1.7.2020)
 • – E-Fatura mükellefi maden, demir ve çelik (GTİP 72) demir ve çelikten eşya (GTİP 73)imali, ithali ve ihracı faaliyetleri (1.7.2020)

 

E-İrsaliye Uygulaması Uygulamaya Geçiş Tarihi
E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler. 1/7/2020 tarihine kadar
Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan lisans (bayilik lisansı dahil) alan mükellefler. Elektrik, doğalgaz, petrol üreticileri, dağıtıcıları ve bayileri. Benzin istasyonları dahil. 1/7/2020 tarihine kadar
Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa, ithalini ve ana bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler. Tütün mamülleri, alkollü içecek ve kolalı gazozların üretici, ithalatçı, bayilerini e dağıtıcılarını kapsamaktadır. 1/7/2020 tarihine kadar
3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı / sertifikası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükellefler. Yer kabuğunda ve su kaynaklarında bulunan petrol, doğalgaz, jeotermal ve su kaynakları dışında kalan her türlü madenlerdir. Altın, gümüş, elmas, uranyum, kum, çakıl, kömür, mermer, granit bu kapsamda yer almaktadır. 1/7/2020 tarihine kadar
4634 sayılı Şeker Kanununun 2. maddesinin (e) bendinde tanımına yer verilen şekerin (beyaz şeker) imalini gerçekleştiren mükellefler. 1/7/2020 tarihine kadar
E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler. Demir veya çelikten eşya imal edenler, ithal ve ihraç edenler bu kapsamdadır. 1/7/2020 tarihine kadar
Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar. 1/7/2020 tarihine kadar

EDM E-İRSALİYENİN ŞİRKETİNİZE SAĞLAYACAĞI FAYDALAR

MALİYETLERİNİZİ MİNİMİZE EDERSİNİZ

EDM E-İrsaliye hizmeti ile kâğıt, baskı, kargo, arşivleme gibi zaman ve para maliyetleriniz EDM E-İrsaliye çözümü ile minimum seviyelere düşürürsünüz.

MALİYETLERİNİZİ MİNİMİZE EDERSİNİZ

EDM E-İrsaliye hizmeti ile kâğıt, baskı, kargo, arşivleme gibi zaman ve para maliyetleriniz EDM E-İrsaliye çözümü ile minimum seviyelere düşürürsünüz.

OPERASYONUNUZ HIZLANIR VE VERİMLİLİĞİ ARTAR

EDM E-İrsaliye ile çalışanlarınızın operasyonel iş gücünü ortadan kaldırarak daha verimli alanlarda faaliyet göstermesine olanak tanırsınız.

ANINDA VE GÜVENİLİR İRSALİYE AKIŞI

İrsaliyeleriniz, kullandığınız ERP ve muhasebe programları içinden ve EDM sistemleri üzerinden anında muhataplarına ulaşır. Gönderdiğiniz ve aldığınız irsaliyeleri %100 gerçek olduğundan emin olursunuz.

YASAL GEÇERLİ / GÜVENLİ SAKLAMA VE ONLİNE ERİŞİM

İrsaliyeleriniz, EDM sistemlerinde 10 yıl boyunca 4 yedeklemeli ve 3DS şifreleme teknolojisiyle en güvenli şekilde saklanır. İrsaliyelerinize dilediğiniz an online erişebilirsiniz.

DOĞAYA DESTEK VERİR

Her yıl uğruna milyonlarca ağaç kesilen kâğıtlar yerine elektronik ortama taşınan irsaliyelerin bu çözümü, doğanın korunması adına da büyük katkıda bulunmuş olursunuz.

İMAJINIZI YÜKSELTİR

E-İrsaliye’ ye geçme olgusu, tüm müşterileriniz ve iş ortaklarınızda nezdinde; teknolojiyi kullanan, modern yönetilen, şeffaf ve kanunlara uygun iş yapan sağlam güvenilir firma imajınızı pekiştirecektir.

VE

Hızlı mutabakat ve nakit akışı, elektronik iç ve dış denetim İçin uygun altyapı, hızlı uyuşmazlık çözümü ve uluslararası standartlara uyum gibi daha sayısız faydalara kavuşursunuz.

 

NEDEN EDEM E-İRSALİYE

 

ERP VE MUHASEBE PROGRAMINIZA TAM ENTEGRASYON

300’e yakın ERP ve muhasebe programı ile anlaşmalı olan EDM ayrıcalığıyla ERP sistemi ve muhasebe programına tam entegre hizmet alacaksınız.

TÜM RESMİ MUHASEBELERE TAM OTOMATİK AKTARIM

EDM resmi muhasebeye aktarım modülü sayesinde, tüm giden ve gelen irsaliyelerinizi dilediğiniz aralıklarla mali müşavirinizin kullandığı resmi muhasebe programına aktarabilirsiniz. Bunun için tek yapmanız irsaliyelerinizi toplu seçip ilgili resmi muhasebe programının adının yazdığı kutucuğu kliklemekten ibaret.

ANAHTAR TESLİM HIZLI KURULUM

Siz, EDM ile çalışmaya karar verdikten sonra, TÜBİTAK’a mali mühür başvurusu, GİB E-Fatura, E-Defter vb. tüm başvurular ve mali mührünüzün çalıştırılması dâhil tüm işlemler, EDM saha temsilciniz tarafından halledilir. Sonrasında EDM merkez 30 dakika içinde portalinizi açar ve kullandığınız ERP ve muhasebe programına entegrasyonunuzu sağlar.

 

7/24 ÖZEL MÜŞTERİ TEMSİLCİ

İlinizde sizlere özel atanan satış ve servis saha temsilciliği tarafından tüm başvuru, kurulum, eğitim ve teknik servis desteği alır. EDM merkezde, 7/24 arayabileceği bir asıl birde yedek müşteri temsilcisi size özel atanır.

SABİT ÜCRETSİZ VE KONTÖR YAKMASIZ ETİK ÜCRETLENDİRME

EDM, aylık sabit, yıllık sabit, güncelleme, kota aşımı gibi her ne ad altında olursa olsun etik olmayan aldatıcı ve gizli tarifeler uygulamaz, kalan kontörünüz ay sonu ve yılsonu gibi bahanelerle yakmaz, devreder. E-İrsaliye portal aktivasyonları ücretsizdir. ERP programınıza entegrasyon ücretini bir kerelik ödersiniz ve ömür boyu kullanırsınız. Kullanımınız boyunca kontör ücreti dışında hiçbir ücret ödemezsiniz. E-Fatura ve E-Arşiv Fatura için almış olduğunuz kontörü E-İrsaliye içinde kullanabilirsiniz.

 

DİĞER NEDENLER:

 • – 3DS şifreleme teknolojisiyle en yüksek güvenlik
 • – Depository arşiv teknolojisi ile ilelebet tüm yazılımlara uyumluluk garantisi
 • – Online VKN kontrolü ile otomatik E-İrsaliye gönderim kararı
 • – Grup şirket ve şube tanımlaması ile tek platformdan yönetim yeteneği
 • – Sınırsız kullanıcı tanımlama imkânı
 • – İlgili alıcıya E-İrsaliye tekrar gönderebilme seçeneği
 • – Tam metin arama imkânı ile faturadaki her alanı arama
 • – Süreç yönetimi ve bildirimleri
 • – Gelişmiş raporlama imkânı
Kategoriler: Etiketler: , ,
Taksit Seçenekleri

İletişime Geçin
BİLGİ AL

E-Dönüşüm

ERP Çözümlerinde E-dönüşüm Paketi ve 1000 Kontür Hediye.
close-link
Select your currency
USD Amerika Birleşik Devletleri (ABD) doları